Protestantse Gemeente Leeuwarden

content image

De Protestantse Gemeente te Leeuwarden bestaat uit drie wijkgemeenten: De Jacobijner, De Fontein en Camminghaburen. De Jacobijner komt samen in de Grote of Jacobijnerkerk in de binnenstad, De Fontein in het gelijknamige gebouw aan de Goudenregenstraat en Cammingaburen in De Schakel aan de Havingastate.

De PGL wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad. De leden zijn ambtsdragers van de verschillende wijkgemeentes, maar geen echte ‘afgevaardigden’: in hun handelen als AK-lid behoren ze het belang te dienen van de kerk van Leeuwarden als geheel.

De belangrijkste organen naast de AK zijn de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters.

Het dagelijks beheer van de meeste kerkgebouwen is gedelegeerd aan Beheer Kerkgebouwen Leeuwarden, dat werkt onder supervisie van het College van Kerkrentmeesters.
Het secretariaat en de financiële adminstratie van de PGL worden gevoerd door het Kerkelijk Bureau.

Informatie over de Prot.Gem. Leeuwarden op de website: leeuwarden.protestantsekerk.net

Activiteiten van de PGL