Protestantse Gemeente Leeuwarden

content image

De Protestantse Gemeente te Leeuwarden bestaat uit drie wijkgemeenten: De Jacobijner, De Fontein en Camminghaburen. De Jacobijner komt samen in de Grote of Jacobijnerkerk in de binnenstad, De Fontein in het gelijknamige gebouw aan de Goudenregenstraat en Cammingaburen in De Schakel aan de Havingastate.

De PGL wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad. De leden zijn ambtsdragers van de verschillende wijkgemeentes, maar geen echte ‘afgevaardigden’: in hun handelen als AK-lid behoren ze het belang te dienen van de kerk van Leeuwarden als geheel.

De belangrijkste organen naast de AK zijn de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters.

Het dagelijks beheer van de meeste kerkgebouwen is gedelegeerd aan Beheer Kerkgebouwen Leeuwarden, dat werkt onder supervisie van het College van Kerkrentmeesters.
Het secretariaat en de financiële adminstratie van de PGL worden gevoerd door het Kerkelijk Bureau.

Informatie over de Prot.Gem. Leeuwarden op de website: leeuwarden.protestantsekerk.net

Activiteiten van de PGL

Kerkennacht 2019: Is dit ook kerk?

21-06-2019

Ook dit jaar doet Leeuwarden mee aan de Kerkennacht, georganiseerd door de Raad van Kerken Leeuwarden.
Het thema is dit jaar: is dit ook kerk?


Kerkennacht 2019 wordt een bijzonder weekend, waarin bezoekers kunnen zien welke schatten de Leeuwarder kerken herbergen. In Leeuwarden is het evenement verdeeld over twee avonden, we beginnen op vrijdagavond en ook op zaterdag zijn we in de Binnenstad.

Vrijdag 21 juni 19.30 uur in de Rooms Katholieke Dominicuskerk (Harlingerstraat) Leeuwarden. Met een openingswoord door Addy Stoker voorzitter van de Raad van Kerken Leeuwarden. En een mooi programma in deze prachtige kerk.
Om 20.30 uur – 21.15 zijn we samen in de Pelikaankerk (Pelikaanstraat 10) Leeuwarden.
21.30 – 22.15 uur  in de Doopsgezinde vermaning, Wirdumerdijk 18 Leeuwarden.
Hier een korte viering rond de tentoonstelling “Eigen wijze Psalmen”. We zingen bijpassende psalmen en liederen, o.l.v. Oane Dijkstra en Tjitske Hiemstra. Na afloop een hapje en drankje.

Zaterdag 22 juni
19.00 uur – 19.30 uur in de Lutherse kerk
( Nieuwe Oosterstraat 28-30) Leeuwarden.
19.45 uur – 20.15 uur zijn we aanwezig in de Sint Bonifatiuskerk van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden.   (Bonifatiusplein 21).
20.30 – 21.00 uur Grote of Jacobijnerkerk  (Jacobijnerkerkhof 95) Leeuwarden.
Waar organist Theo Jellema vertelt over het Mullerorgel , en speelt op het Mullerorgel.
21.15 – 21.45 uur in de Waalse kerk van de Remonstrantse Gemeente Leeuwarden. ( Grote Kerkstraat 22).
22.00 – 22.30 uur in het Aanloophuis van de kerken (Bagijnestraat 36) Leeuwarden.


Informatie bij Addy Stoker  addystoker@gmail.com  0582120730/ 0615353845

 

Lees verder