Protestantse Gemeente Leeuwarden

content image

De Protestantse Gemeente te Leeuwarden bestaat uit drie wijkgemeenten: De Jacobijner, De Fontein en Camminghaburen. De Jacobijner komt samen in de Grote of Jacobijnerkerk in de binnenstad, De Fontein in het gelijknamige gebouw aan de Goudenregenstraat en Cammingaburen in De Schakel aan de Havingastate.

De PGL wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad. De leden zijn ambtsdragers van de verschillende wijkgemeentes, maar geen echte ‘afgevaardigden’: in hun handelen als AK-lid behoren ze het belang te dienen van de kerk van Leeuwarden als geheel.

De belangrijkste organen naast de AK zijn de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters.

Het dagelijks beheer van de meeste kerkgebouwen is gedelegeerd aan Beheer Kerkgebouwen Leeuwarden, dat werkt onder supervisie van het College van Kerkrentmeesters.
Het secretariaat en de financiële adminstratie van de PGL worden gevoerd door het Kerkelijk Bureau.

Informatie over de Prot.Gem. Leeuwarden op de website: leeuwarden.protestantsekerk.net

Activiteiten van de PGL

Wandeling langs sporen van religieus leven

29-03-2019

Wilt u een wandeling langs plekken van stilte en bezinning maken of voor een groep organiseren? Het boekje Sporen van religieus leven. Langs plaatsen van stilte en bezinning en de app www.pelgrimage.frl helpen u op weg. Groepen van 15 à 25 personen kunnen ook een (stilte)wandeling op maat aanvragen. Bijvoorbeeld in het centrum, vanuit het centrum richting Dominicuskerk en Pelikaankerk of vanuit de Doopsgezinde Kerk langs de Potmarge naar de Dorpskerk Huizum.


Info: www.pelgrimage.frl of neem contact op met kerkindestad058@gmail.com.

 

Lees verder

Korte vespers in de Stille Week

15-04-2019

Op maandag 15, dinsdag 16 en woensdag 17 april zijn er drie korte vesperdiensten ter voorbereiding op de passiediensten en het Paasfeest. Elke dag om 19 uur in de Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 30. De diensten worden voorbereid door een werkgroep van de Protestantse Gemeente Leeuwarden, wijkgemeente De Jacobijner, en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Leeuwarden. Van harte welkom.

Data: 15, 16, 17 april
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 30
 

Lees verder