Afrikaanse theologie

Als je aan Afrika denkt komen in je op woorden als kolonialisme, racisme, onafhankelijkheid, oorlogen, Aids, armoede, natuur, migratie. Maar er is meer. De Afrikaanse cultuur is imponerend. Denk aan muziek, dans, wijsheid, natuurbeleving. De westerse cultuur is niet meer denkbaar zonder Afrikaanse invloeden. Ook de Afrikaanse kerken hebben ontwikkelingen doorgemaakt. Missie en zending hebben hun werk gedaan in Afrika. Ondertussen laten Afrikaanse theologen van zich horen. Zij verwerken vaak hun cultuur en traditie in geloofsbeleving en theologie. Het is goed om hun stemmen te horen, juist nu wij in het westen net als in Afrika zoekende zijn naar een waardevolle en realistische vorm van geloofsbeleving in een tijd vol veranderingen. Rein Veenboer van Expect houdt een inleiding – met presentatie in beeld en tekst – gevolgd door een discussie. Er zullen onder andere gedachten van Desmond Tutu en John Mbiti worden besproken.

Datum: 23 januari
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Molen de Eendragt, campus NHL Stenden, Dokkumertrekweg 28