Apocalyps

De Apocalyps is het laatste boek van de bijbel. In het boek treden vreemdsoortige wezens op: draken, veelkoppige zeemonsters, zesvoudig gevleugelde dieren, paarden met leeuwenkoppen, gevallen engelen en afzichtelijk grote sprinkhanen. In deze vreemde wereld wordt de zon verduisterd, drogen rivieren op, wordt een berg van vuur in zee gegooid en rijdt de dood rond op een vaalgroen paard terwijl het ziektes voortbrengt.

Op zijn eigen wijze vertelt Peter Vermaat het verhaal van de Apocalyps en staat hij stil bij de vraag of de poëtische beelden van dit boek ons ook nog iets te zeggen hebben. Deze tijd van corona wordt door sommige mensen gezien als een apocalyptische tijd. Bij een grote aanmelding wordt deze avond herhaald.

- Datum: 24 november         
- Aanvang: 20 uur     
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 5 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (50) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)