Avonden over pater Titus Brandsma (1): De zeggingskracht van pater Titus

De heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma hangt in de lucht. De vraag is nog wanneer dat zal plaatsvinden. De verwachting is dat dit niet lang meer op zich zal laten wachten. Daarom neemt het pastoraal team een voorschot met drie avonden over pater Titus Brandsma.

1 De zeggingskracht van Pater Titus, dialoogavond door Germa Kamsma-Kunst
Wat weet je van Titus Brandsma? Wat betekent hij voor jou in jouw leven? Wat zou het voor jou betekenen als Titus Brandsma heilig wordt verklaard? Hierover gaan we met elkaar in gesprek. Een dialoog, waarbij het niet gaat om je eigen gelijk te halen, maar om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Via de dialoog leren mensen meer over Titus Brandsma en leren zij elkaar kennen.

Datum: 1 maart         
Aanvang: 19.30 uur         
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)