Avonden over pater Titus Brandsma (2): Pater Titus en de Moderne Devotie

De heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma hangt in de lucht. De vraag is nog wanneer dat zal plaatsvinden. De verwachting is dat dit niet lang meer op zich zal laten wachten. Daarom neemt het pastoraal team een voorschot met drie avonden over pater Titus Brandsma.

2 Pater Titus en de Moderne Devotie door pastoor Bert van der Wal

Pater Titus verzamelde uit heel Europa kopieën van middeleeuwse mystieke handschriften. Hij stond zo volledig in de traditie van de Moderne Devotie om aansprekende teksten te verzamelen. Ook in zijn gevangeniscel in Scheveningen omringde Titus zich met op kaartjes geschreven spreuken.
Aan de hand van enige teksten verkennen we het gebied van de Moderne Devotie, een beweging die terecht door Titus Brandsma gepromoot werd. Welke spreuken van Titus Brandsma kunnen ons ook in deze tijd inspireren?

Datum: 16 maart         
Aanvang: 19.30 uur         
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)