Avonden over pater Titus Brandsma (3): zijn diaconaal-maatschappelijke betekenis


De heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma hangt in de lucht. De vraag is nog wanneer dat zal plaatsvinden. De verwachting is dat dit niet lang meer op zich zal laten wachten. Daarom neemt het pastoraal team een voorschot met drie avonden over pater Titus Brandsma.

3: Pater Titus diaconaal maatschappelijke betekenis, door pastor Lysbeth Minnema

Titus Brandsma zette zich in het bijzonder in voor de verdrukte mens, voor de kleine groepen die niet zoveel stem hadden in de maatschappij. En heeft hij zich sterk gemaakt voor de vrije pers, voor het Fries op scholen, voor het katholiek onderwijs en veel meer. Van welke betekenis is pater Titus voor de diaconale inzet in de huidige maatschappij?

Datum: 30 maart         
Aanvang: 19.30 uur         
Kosten 3 euro

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)