Bibliodramagroep door pastor Germa Kamsma - Kunst

Bibliodrama is een methode waarbij je aan de hand van een bijbelverhaal een rol kiest uit het verhaal en dan samen met de groep het verhaal gaat uitspelen. Niet zomaar, maar verbonden met je eigen leven, waardoor beide elkaar raken en je spiritualiteit wordt gevoed. Het kan je verder helpen op je levensweg, waarbij de gebrokenheid van het bestaan niet uit de weg wordt gegaan.
Toneelervaring en bijbelkennis zijn geen vereisten om mee te doen aan de bibliodramagroep. Wel de openheid om jouw leven te laten raken door de verhalen uit de Schrift. En de bereidheid om met anderen te spreken over jouw geloof en leven.

Onder leiding van pastor Germa Kamsma - Kunst wordt op 6 maart het verhaal van Jezus en zijn leerlingen in Gethsemane onderzocht bij het uitspelen. Mattheüs 26:36-46
En op 23 mei het verhaal van de leerlingen in de bovenzaal, na de dood van Jezus. Handelingen 2, 1-16

Data: 6 maart en 23 mei
Aanvang: 19.30 uur                  
Locatie: Titus Brandsmahuis
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)