Bijbelmeditatie

Bij deze meditatie kunt u rust en stilte ervaren.
Er wordt een bijbeltekst voorgelezen, waarna we 10 minuten stil zijn.
Daarna wordt de tekst nog eens gelezen en zijn we weer 10 minuten stil.
Na deze rust praten we nog even na.
Helaas kunnen er op dit moment vanwege de Corona-afstand geen nieuwe leden bij.
De meditatiegroep komt op een aantal maandagavonden van 19.30 – 20.45 uur bij elkaar in de consistorie van de Jacobijner kerk.

De data zijn 28 sept., 12 en 26 okt., 9 en 23 nov. en 14 dec.
Informatie en opgave vooraf bij: Tine Yntema-Rutgers, tel. 2152461, e-mail: tine.yrut@lijbrandt.nl