Bijeenkomst Kleurrijk Vieren met als thema Eenheid in verscheidenheid - Leve de verschillen

Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân houdt - in samenwerking met de afdeling geestelijke verzorging van het MCL - een bijeenkomst Kleurrijk Vieren op 21 maart, de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Thema is Eenheid in verscheidenheid - Leve de verschillen.

Elk jaar rond de 21ste maart staat Kleurrijk Fryslân stil bij de betekenis van de door de VN uitgeroepen Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. De aanleiding hiervoor is dat op 21 maart 1960 in Sharpville - een zwarte township in Oranje Vrijstaat Zuid-Afrika - 69 zwarte afrikanen door de oproerpolitie werden gedood, toen zij deelnamen aan een vreedzame demonstratie tegen de zogenaamde pasjeswetten.

‘Kleurrijk Vieren’ is het jaarlijks terugkerende evenement van Kleurrijk Fryslân, dat al voor het 27ste jaar, 2 keer
per jaar georganiseerd wordt, op verschillende locaties in Friesland, om van elkaar te leren en elkaar te leren
respecteren. Voorgangers en vrijwilligers vanuit verschillende religies en levensbeschouwingen delen graag op diverse wijze
hun gedachten met de gasten. Het ‘Kleurrijk Fryslân Ashuka Koor’ onder leiding van Hendrikje van den Berg zal
zorg dragen voor de muzikale omlijsting. Dit interlevensbeschouwelijk evenement is toegankelijk voor jong en
oud.

Datum: donderdag 21 maart 2019
Inloop: 16.30 – 17.00 uur
Vieren en dialoog: 17.00 – 19.00 uur
Locatie: Auditorium MCL
Henri Dunantweg 2, 8901 BR Leeuwarden
Vrij entree
Als tegemoetkoming in de kosten vraagt Kleurrijk Fryslân een vrijwillige bijdrage.