Boekpresentatie: Verlangen naar bezinning en bezieling

Op 6 november 2011 werd Oergong geopend, als Huis van Bezinning en Bezieling, naast de doopsgezinde kerk, in het hart van Leeuwarden. Voor predikante Tjitske Hiemstra werd daarmee een droom werkelijkheid. Na zeven vruchtbare jaren kijkt ze in dit boek terug op het ontstaans-proces, op wat er is gegroeid en op eigen gegroeide spiritualiteit.

Een boek met tekst en foto’s, een boek vanuit verlangen naar religieuze bezinning en bezieling gemaakt. Een boek om tot stilte te komen en te mediteren.

Uitgeverij Elikser

ISBN: 978-94-6365-119-6

Tjitske Hiemstra (1959) werd geboren op een boerderij bij Dronrijp, onder de rook van Leeuwarden. Ze volgde een opleiding HBO-Jeugdwelzijnswerk, werd jeugdwerkleidster bij de Hervormde Grote Kerk van Epe en later bij de doopsgezinden van Utrecht -’t Gooi en de Remonstrantse Geertekerk. Uiteindelijk koos zij het Doopsgezind Seminarie om zich verder te bekwamen tot predikant. Ze werd eerst pastoraal werker en later predikante van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht en is sinds 2000 predikante van de Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden.


Wat:              Boekpresentatie: Verlangen naar bezinning en bezieling
Waar:            Doopsgezinde kerk (vermaning), Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Wanneer:      Vrijdag 25 januari, 2019, 16.00 uur