Bonhoeffer over het wezen van de kerk

In 1932 hield de 26-jarige Dietrich Bonhoeffer een collegereeks over het wezen van de kerk. Tegelijkertijd was hij beginnend predikant in een seculariserend Berlijn. In deze colleges, maar ook in lezingen en preken uit deze jaren, komt hij tot verrassend actuele observaties over wat er in zo’n context gebeurt met de kerk. En hij geeft antwoorden op de vraag wat de kerk juist nu zou moeten zijn. In ieder geval, zegt hij, staat de kerk altijd midden in de wereld. Net zoals haar Heer. En als het moet, kan ze daarbij zonder dak.

Deze spannende teksten worden nu opnieuw ontsloten en toegelicht door prof. Edward van ’t Slot, bijzonder hoogleraar voor systematische theologie in Groningen.

Plaats: Oase, Weideflora 142
Datum: dinsdag 5 maart
Tijd: 19.30 uur
Informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com