Bruggen bouwen

In 2019 startte in Leeuwarden het project ‘Bruggen bouwen’. In het kader daarvan zijn een tiental mensen uit verschillende religies en levensbeschouwingen getraind als bruggenbouwers. Zij zijn aanspreekpunt voor vragen over racisme en discriminatie en de bestrijding ervan.
Wat zo’n team bruggenbouwers kan betekenen voor onze maatschappij, daarover vertellen Jan Bosman en Sandra Roza. Roza is voorzitter en vrijwilliger bij Kleurrijk Fryslân en heeft het team ‘bruggenbouwers’ getraind. Jan Bosman is coördinator van Solidair Friesland en adviseur van Kleurrijk  Fryslân.

- Datum: 26 oktober     
- Aanvang: 20 uur    
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 5 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (32) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)