Bruggen Bouwen in Leeuwarden

Hoe reageer je als religieuze gemeenschappen wanneer de plaatselijke moskee wordt beklad? Wat betekent het, als joden in je woonplaats zich onveilig voelen? Wat doen kerken en andere religieuze gemeenschappen, wanneer in de gemeenteraad gesproken wordt op een manier, die de vrijheid van godsdienst van een religieuze gemeenschap lijkt in te perken? Of wanneer radicalisering dreigt onder een groep jongeren? Hoe vieren we het Sinterklaasfeest als een ‘inclusief’ kinderfeest? In 2019 is in Leeuwarden het project ‘Bruggen Bouwen’ van start gegaan. Het project gaat uit van de landelijke organisatie Geloven in Samenleven en is in Leeuwarden opgestart door Kleurrijk Fryslân.

Een tiental mensen uit verschillende religies en levensbeschouwingen zijn getraind als bruggenbouwers. Zij vormen een “Team ‘Bruggenbouwers Leeuwarden” en zijn aanspreekbaar voor vragen over racisme en discriminatie en over de bestrijding daarvan. Wat kan zo’n team bruggenbouwers voor onze maatschappij betekenen? Daarover vertellen Jan Bosman en Sandra Roza meer. Sandra Roza is voorzitter en vrijwilliger bij Kleurrijk Fryslân en heeft het team ‘Bruggenbouwers’ getraind. Jan Bosman is coördinator van Solidair Friesland en adviseur van Kleurrijk Fryslân.


Inleiding: Jan Bosman en Sandra Roza
Datum: 23 maart
Aanvang: 20.00
Bijdrage: 5 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel. 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl