Cursus Leren van Luther: Sola scriptura

LET OP! De volgorde en de data van de cursusavonden zijn anders dan in de krant Geloven in Leeuwarden staat.

Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia. Alleen Christus!, Alleen door geloof!, Alleen uit de Schrift! en Alleen uit genade!, in deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola's nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen in onze huidige, laat-moderne cultuur?

Sola scriptura
De slogan 'door de Schrift alleen' (sola scriptura) zou in de theologie van Luther eerder ‘solo verbo’ (door het Woord alleen) moeten heten. Daarmee protesteerde Luther tegen de aanspraken van kerk en geestelijkheid én tegen de dominante wetenschap van zijn dagen. Die wetenschap (de 'scholastiek') vormde de grondslag voor een alles omvattend mens- en wereldbeeld (zoals de natuurwetenschap dat doet in onze tijd). Wat bedoelt Luther als hij zegt dat we in de Schrift een andere waarheid (het Woord van God) moeten opzoeken? Wordt Luther met zijn Schriftberoep niet iemand die in de Bijbel alles vindt wat hij wíl vinden?

Datum: woensdag 9 januari
Docent: prof. dr. Markus Matthias
Plaats: Kosterij Lutherse kerk, Nw. Oosterstraat 28, Leeuwarden
Tijd: 19.30 uur, koffie/thee vanaf 19.15 uur
Info en opgave: Nico Pellenbarg, n.p.pellenbarg@hetnet.nl, 06-518 169 10 of 0517 - 415736 Na aanmelding krijgt u het cursusmateriaal toegezonden. De kosten bedragen 20 euro.