Cursus Mystici met ds. Marjan van Hal

Drie middagen over drie mystici. Volgens Wikipedia is mystiek het hartstochtelijk streven 'naar een persoonlijke vereniging van de ziel met God. De term mystiek verwijst ook naar de achterliggende leer over kennis en persoonlijke ervaringen van toestanden van bewustzijn voorbij de normale menselijke perceptie.'

We behandelen drie mensen die op het gebied van de mystiek thuis waren en mystieke ervaringen kenden. Het gaat om twee mannen uit de vorige eeuw, die ook op maatschappelijk vlak actief waren, en een vrouw uit de 14e/15e eeuw.

Data: 9 november: Dag Hammarskjöld 23 november: Titus Brandsma, 11 januari: Julian van Norwich
Plaats: Odd Fellowhuis, Emmakade 48, Zuidzijde
Aanvang: 14.00 uur
Entree: € 5,00

U kunt zich opgeven via leeuwardenremonstranten@gmail.com