Cursus Theologische Vorming Leeuwarden

Op donderdag 28 oktober start de Cursus Theologische Vorming Leeuwarden met een nieuw cursusblok.
De eerste avond is een introductie - avond. Je krijgt dan een globaal overzicht van wat we je dit blok gaan bieden.
Vervolgens zijn er eerst drie avonden Oude Testament; 4, 11, en  18 november.
Daarna drie avonden Systematische Theologie;  25 november en 2 en 9  december.
Alle avonden beginnen om 20. 15 uur en eindigen rond 21.45 uur en worden gehouden in één van de zalen bij de Kurioskerk, Julianalaan 38 in Leeuwarden

Bij Oude Testament gaan we een aantal oudtestamentische teksten lezen.  Met het doel te ontdekken hoe deze teksten gelezen willen worden, wat hun relevantie voor het heden zou kunnen zijn en ook meer te weten te komen over de wereld waarin die teksten zijn ontstaan en hoe ze van generatie op generatie zijn doorgegeven.
Docent is Hinke Post - Knol

Bij Systematische Theologie komen de volgende thema' s aan de orde:
Meer dan ook maar een mening
Geloven is volgens de christelijke traditie zelf niet louter iets persoonlijks. Zij pretendeert een bepaalde optiek op de werkelijkheid te bemiddelen die voor iedereen relevant is. Daar gaan we de eerste avond naar op zoek.
Bidden
Als bidden wat anders is dan via de bocht van de hemel je eigen lot en dat van anderen te beïnvloeden, wat is het dan wel?
God de Vader
Daartoe aangespoord door het ' Onze Vader' het gebed dat door christenen overal op aarde en van allerlei denominaties gebeden wordt, noemen we God in de christelijke traditie ' Vader'. Een woord dat in de wereld waarin het voor het eerst voor God gebruikt werd heel andere associaties opriep en met heel andere betekenisvelden verbonden was dan in onze wereld. Reden genoeg om dat woord ' Vader' in  deze context eens nader te onderzoeken.
Docent is Adri Terlouw

Cursusgeld voor dit blok: € 105,00.

Opgave via: theologischevorming2.0@gmail.com
Meer info op: www. theologie4all.frl