Curus Leren van Luther: Spiritualiteit

Voor wie zich wil verdiepen in geloofsvragen is er al een aantal jaren de cursus Leren van Luther. Dit jaar is het thema Spiritualiteit. Bij de spiritualiteit draait het om het beleven en beoefenen van het geloof. Wilt u zich daar eens in verdiepen, er met elkaar over spreken en van theologen leren? Dan is deze cursus iets voor u!

Avond 1: 27 oktober 2020, 19.30 - 21.00 uur, docent: prof. dr. Markus Matthias

Voor Luther was bidden niet vanzelfsprekend. Bidden mag dan door Teresa van Lisieux (in haar Histoire d'une âme) zo mooi beschreven zijn als "het opwaarts bewegen van het hart", maar hoe doe je dat precies? Wat voor gebedsvormen bestaan er en welk rol speelt het persoonlijk gebed in het proces van innerlijke groei? Op welke manier kan bidden je toenemend vertrouwd maken met God of het goddelijke? Hoe kunnen we  de nabijheid van God ervaren ook al kunnen wij onmogelijk opklimmen naar Gods ideale wereld? Luther heeft hier spannende dingen over geschreven die we gaan lezen.

Avond 2: 17 november 2020, 19.30 - 21.00 uur, docent: ds. Willy Metzger

Liturgie is het geheel van gebeden,  lezingen, ceremonieën en handelingen waarmee we bepaald worden bij de nieuwe werkelijkheid van God en diens heerschappij. In liturgie wordt niet alleen onze verbeelding geprikkeld maar nemen we ook fysiek deel in het zingen, in gezamenlijk gesproken gebeden, in staan en zitten, en in het zich heel bewust 'in een ruimte' bevinden.  De schoonheid van die ruimte, de vertrouwde en soms vreemde klanken en beelden kunnen ons boven onszelf uittillen. Kerkmuziek kan daarbij een centrale rol vervullen.

Avond 3: 8 december 2020, 19.30 - 21.00 uur Spiritualiteit van het leven uit genade, docent: ds. Louisa Vos

Voor Luther is leven uit Gods genade een voortdurende spirituele oefening waarbij we leren hoezeer we Gods vergeving nodig hebben. In de boetepsalm 51 bidt David dat God zijn ogen moge afwenden van onze zonden. 'Zonde' is een leven dat op zichzelf gericht is: je meent dat je je leven geheel zelf in handen hebt, je bent volledig autonoom. Daarmee ontken je hoezeer alles wat wezenlijk is in je leven je geschonken wordt en hoezeer je afhankelijk bent van anderen en de Ander. Wij zijn gemaakt om lief te hebben en geliefd te worden. Naar God en andere mensen toe leven is wat de Schepper heeft bedoeld en dan merk je hoezeer je die genade nodig hebt en waarom we dagelijks om vergeving kunnen vragen.

Avond 4: 5 januari 2021, 19.30 – 21.00 uur, Spiritualiteit bij de ervaring van het lijden, docent: dr. Theo van Willigenburg

Lijden kan het gevolg zijn van liefde (je lijdt het meest aan het verlies van wat je lief is), maar veel lijden komt ook voort uit natuurrampen en uit menselijk kwaad. Vooral dat laatste heeft Bonhoeffer moeten ervaren. Daarbij werd het hem duidelijk dat een spirituele weg van omgang met je eigen lijden ons dichter bij de kern van ons bestaan en bij God kan brengen. De Bijbel kent niet voor niets talrijke weeklacht-psalmen waarin God wordt bevraagd en waarin de bidder een innerlijke verandering doormaakt juist omdat hij huilend Gods presentie zoekt.

Avond 5: 19 januari 2021, 19.30 - 21.00 uur, V: Spiritualiteit van de Schrift, docent: ds. Suzanne Freytag

In de protestantse traditie is de eerbiedige omgang met de Bijbel een belangrijke bron van spiritualiteit. Lutheranen in Duitsland kennen een Tageswort (bijbelvers voor de dag) en een Monatsspruch. En niemand zal ooit het vers vergeten dat hij of zij bij de doop heeft meegekregen. We verkennen de verschillende vormen van bijbellezing: van de Lectio Continua(waardoor je vertrouwd raakt met de wonderlijke wereld van de Bijbel) tot aan Lectio Divina (‘herkauwend’ lezen) en bibliodrama (je identificeren met een bepaald personage). Wie ‘in de Bijbel’ leeft zal, zoals Luther het heeft gezegd “verzadigd en dronken worden” van de vele Paasdaden van God en de belofte van het heil in Christus.

De cursus wordt in verband met de coronamaatregelen gehouden in de kerkzaal, daar is voldoende ruimte om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Aanmelden kan tot 22 oktober bij Steffie Schijveschuurder, scriba@frieselutheranen.nl tel. 06-33130495 Kosten: 20 euro, inclusief reader die op de eerste avond wordt uitgereikt.

Locatie: Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28 – 30, 8911KN  Leeuwarden