De Elisabethgroep onder leiding van Peter Vermaat

Deze naam verwijst naar Elisabeth van Thüringen. De avond is bedoeld voor eenieder die belangstelling heeft voor Franciscaanse spiritualiteit. Dit voorjaar zijn er twee inleidingen. In de eerste avond, op woensdag 9 februari houdt Peter Vermaat een inleiding over het leven van Franciscus aan de hand van het Zonnelied. De tweede avond, op woensdag 13 april, zal hij spreken over de Fioretti.
De Fioretti, letterlijk de bloemetjes, van Franciscus, is een verzameling verhalen, die niet zozeer historisch als wel spiritueel moeten worden beoordeeld. Ze zijn gebaseerd op een ouder werk en ontstaan tegen de achtergrond van de strijd tussen laksen en preciezen, vernieuwers en authentieke volgelingen van Franciscus, conventuelen en spiritualen.
Het ging in die tijd om de vraag hoe het echte franciscaanse leven in de wereld gerealiseerd kan worden. In deze strijd willen deze verhalen bemoedigende voorbeelden geven aan de spiritualen. Naast deze achtergrond gaan we in op een aantal verhalen, stuk voor stuk voorbeelden van schitterende vertelkunst.

Data: 9 februari en 13 april          
Aanvang: 19 uur     
Kosten: 3 euro

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)