De Fioretti groep / Orde van Franciscaanse Seculieren onder leiding van Peter Vermaat ofs

In onze parochie bestaat sinds 2003 een plaatselijke afdeling van de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS): de Fioretti-groep. Iedere tweede woensdag van de maand komt de groep bij elkaar. In deze coronatijd is er alleen een middaggroep. Gezien de wettelijke beperking van het aantal deelnemers is deze groep op dit moment vol. Voor geïnteresseerden in de franciscaanse spiritualiteit  zijn er dit voorjaar twee avonden. Gemakshalve noemen we dat de Elisabethgroep (zie hieronder).

De bijeenkomst in de Fiorettigroep begint met een gebed in franciscaanse geest. Aansluitend worden teksten van Franciscus en Clara besproken en nagedacht hoe deze teksten ons kunnen inspireren in ons leven van alledag. Dit jaar staat het leven van Clara van Assisi centraal. Lid worden van de OFS is werk maken van je franciscaanse inspiratie en van je roeping als christen in je eigen leven.

- Data: 12 januari, 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni
-  Aanvang: 15.00 uur

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)