‘De laatste zeven woorden van Christus’ met klarinet door Peter Koetsveld

Peter Koetsveld staat op muzikale wijze stil bij de laatste zeven woorden van Jezus, de zogenaamde kruiswoorden. De kruiswoorden zijn de woorden die Jezus volgens de Bijbel sprak toen hij aan het kruis hing. In de vier Evangeliën uit het Nieuwe Testament verwoorden de evangelisten hun interpretatie van de kruisdood van Jezus. In deze vier evangeliën spreekt Jezus in totaal zeven zinnen. Deze zeven zinnen worden muzikaal verwoord door Peter Koetsveld op klarinet. Tussendoor zullen korte meditatieve teksten gelezen worden.

Datum: 2 april          
Tijd: 15.00-17.00 uur     
Kosten: vrijwillige bijdrage
Locatie: Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)