De orde van het heilig kruis

Agda Wagter neemt u mee in de geschiedenis en het werk van de Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De Ridderorde is een katholieke organisatie die zich inzet voor mede christenen in het Heilige land. Daaronder vallen de landen: Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië (de plaatsen waar Christus leefde). Centraal in de organisatie staan caritas, spiritualiteit en broeder-/zusterschap. De organisatie richt zich op goede doelen voor religieuze, educatieve, medische en sociale projecten in deze landen.

- Datum: 28 september    
- Aanvang: 20 uur     
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 5 euro
 

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (17) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)