De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem

Lezing door Consoror Agda Wachter

De Ridderorde van het Heilig Graf van Jeruzalem is een katholieke organisatie van personen die zich inzetten voor de medechristenen in het Heilig Land. Daaronder vallen de volgende landen: Israël, de Palestijnse gebieden en Jordanië (de gebieden waar Jezus geleefd heeft). De organisatie richt zich op goede doelen voor religieuze, educatieve, medische en sociale projecten in deze landen. Het is een wereldwijde organisatie.

Centraal in onze organisatie staan caritas, spiritualiteit en broeder/ zusterschap. De spiritualiteit wordt gevoed vanuit het leven en werken van Christus, zijn sterven en verrijzenis. Het Jeruzalemkruis op de mantel die wij dragen verwijst daarna. Wij kennen de geschiedenis van de kruisridders in onze kerk. De orde zelf werd heropgericht in 1874 door Paus Pius IX. Met als doel het opnieuw steunen van de christenen in het Heilig land. De orde maakt deel uit van de RK kerk. De zetel van deze wereldwijde orde is gevestigd in Vaticaanstad.
Op deze avond neem ik u mee in de betekenis van de orde vandaag de dag voor het Heilig Land. Wie zijn wij en wat doen wij.

Datum: 2 maart        
Aanvang: 19.30 uur         
Locatie: Titus Brandsmahuis
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)