Dialoogavond: gesprekken over een actueel thema

Begeleid door Germa Kamsma-Kunst op maandag 13 januari. Bij de dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, of om de juiste argumenten te geven, maar gaat het om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Via de dialoog leren we elkaar beter kennen en leren we meer van een bepaald onderwerp. Op 13 januari is het gespreksonderwerp: eenzaamheid en op 10 maart is het gespreksonderwerp: vrijheid

Inleider: Germa Kamsma-Kunst
Data: 10 maart
Aanvang: 20.00 uur
Bijdrage: 3 euro
Plaats en opgave: Titus Brandsma Huis, tel 058-2120984,
kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl