Dialoogavond naar aanleiding van een actueel thema

Bij dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, maar om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp, zegt pastor Germa Kamsma-Kunst die de avond begeleidt. Via de dialoog leren mensen meer over een bepaald onderwerp en leren zij elkaar kennen. De gespreksonderwerpen komen dit seizoen uit Laudato si’ en gaat het om de vraag hoe we op een goede manier met elkaar en met de aarde kunnen omgaan. Actueel is dan bijvoorbeeld de vraag wat de coronacrisis hierin heeft betekend.

- Datum: 16 november         
- Aanvang: 20 uur    
- Kosten: 5 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (48) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)