Dialoogavond naar aanleiding van een actueel thema door Germa Kamsma-Kunst

Bij dialoog gaat het niet om je eigen gelijk te halen, maar om het delen van kennis en vragen rond een bepaald onderwerp. Via de dialoog leren mensen meer over een bepaald onderwerp en leren zij elkaar kennen. De gespreksonderwerpen komen dit seizoen uit Fratelli Tutti en gaan over de vraag hoe wij als broeders en zusters met elkaar en met de aarde kunnen omgaan. Daar wordt te zijner tijd een actueel onderwerp bij gezocht.

Datum: 11 mei                
Aanvang: 19.30 uur                  
Kosten 3 euro

Om deel te nemen is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30  tot 11.30 uur)