Dietrich Bonhoeffer over het lijden

Twee avonden over leven en spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer.

Dietrich Bonhoeffer (1906 –1945) heeft het lijden niet gezocht, het overkwam hem. Het was de prijs die hij betaalde voor zijn verzet tegen het nationaal – socialisme. Het kwam hem te staan op twee jaar gevangen-schap waarna de nazi’s hem op 9 april 1945 terechtstelden in concentratiekamp Flossenburg .

Tijdens deze avonden maak je kennis met zijn worsteling met het lijden en met hoe hij de kracht vond het moedig op zich te nemen.

De eerste avond wordt verzorgd door Kees de Dreu met een algemene introductie in de levensweg en het denken van Bonhoeffer. Op de tweede avond zal ds. C. Bos uit Benschop ingaan op het thema van Dietrich Bonhoeffer en zijn omgang met het lijden. Hij doet dit naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek ‘Zinvol geloven. Lijden in Gods hand bij Bonhoeffer’.

Meer informatie bij Kees de Dreu, dreudec@gmail.com, of (058) 280 13 87

Datum: donderdag 29 september en donderdag 13 oktober
Tijd: 19.30 uur 
Plaats: De Oase, Weideflora 142
Entree: gratis