Doopsgezinde traditie en Elia

Dominee Roelof Akse is voorganger van de Doopsgezinde gemeente Leeuwarden en Drachten/Ureterp. Tijdens de introductie van de avond komen de identiteit en de achtergronden van het doopsgezind zijn ter sprake. Daarna toont ds. Akse moderne en Middeleeuwse afbeeldingen van de profeet Elia van verschillende kunstenaars. Daaronder ook een icoon van Elia uit het Karmelklooster in Drachten. Kijken naar de afbeeldingen gebeurt in stilte, daarna worden reacties op de afbeeldingen met elkaar uitgewisseld.

- Datum: 9 november         
- Aanvang: 20 uur    
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 5 euro

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (41) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)