Durf jij de regenboogvlag op de kerktoren te plaatsen?

De provinciale ‘Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland’ en de Raad van Kerken in Fryslân organiseren samen de studiebijeenkomst:  Durf jij de regenboogvlag op de kerktoren te plaatsen? Seksuele diversiteit in de geloofsgemeenschappen in Fryslân

Deze bijeenkomst is georganiseerd in de aanloop naar Roze Zaterdag van 20 juni 2020 en dient als voorbereiding op het bredere gesprek met gemeenteleden en parochianen over seksuele diversiteit in het kerkelijk leven. Het is van groot belang om na te denken over de maatschappelijke ontwikkelingen m.b.t seksuele diversiteit en de vragen en antwoorden van de kerken hierbij. De Regenboogviering van 20 juni 2020 tijdens de Roze Zaterdag in Leeuwarden is een goede aanleiding om opnieuw en aandacht te vragen voor de acceptatie en integratie van de LHBT-ers.


De ‘Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit’ heeft zich al meer dan 25 jaar samen met de Raad van Kerken en Solidair Fryslân ingezet voor een gelijkwaardige positie van LHBT-mensen in de verschillende geloofsgemeenschappen. Op deze middag zal dan ook in het bijzonder aandacht besteed worden aan de zorg voor jongeren die (nog) geen plek kunnen vinden in kerk en samenleving.


Na de eenvoudige lunch (12.30-13.30 uur) is er eerst een korte introductie over de achtergronden van Roze Zaterdag . Daarna verzorgt mevr. Iris ten Wolde, Sociaal-Psychiatrisch Verpleegkumndige en trainer bij de GGZ-Friesland een  inleiding over de zorg voor jongeren die maar moeilijk gehoor vinden op hun ontdekkingstocht als LHBT-ers. Hierdoor is er zorg om hun persoonlijke ontwikkeling. Zij is trainer en coach op het gebied van eerste-hulp in de geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder bekwaam in het bieden van gesprekstechnieken en handvatten voor het herkennen van suïcide-signalen en van jeugdige LHBT-ers. Zij zal spreken over identiteitsontwikkeling, risico’s, hoge percentage aan suïcides, herkennen en omgaan met suïcidaal gedrag.  


Na de pauze (15.00-15.20 uur) zal eerst ds. Helmer le Cointre – PKN-wijkgemeente ‘De Schakel’ (Camminghaburen Leeuwarden) informatie geven over de achtergronden en ontwikkelingen van de wijkgemeente tot “wijde-kerk-gemeente”. Vervolgens zal de heer Pieter van Hes, secretaris van de statie Friesland van de Oud Katholieke kerk, de ontwikkelingen schetsen in de Oud Katholieke kerk die geleid heeft tot het kerkelijk beleid tot volledige gelijkwaardigheid ven LHBT-ers en het (in)zegenen van het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht.

Na de discussie wordt vooruit gekeken naar de Regenboogviering op zaterdag 20 juni 2020.
Hierbij komt aan de orde het voorstel van de WGH (Werkgroep Geloof & Homoseksualiteit Friesland) dat alle kerken op zondag 21 juni de regenboogvlag op de kerktoren plaatsen en tijdens de diensten het lied “Ongestraft mag liefde bloeien” zingen.

Datum: vrijdag 27 maart 2020
Tijd: 13.30 – 16.30 uur
Locatie: Grote of Jacobijnerkerk, Bredeplaats 4

Graag uw aanwezigheid uiterlijk 23 maart doorgeven aan het secretariaat van de Raad van Kerken: Email: frejanpas@outlook.com; of telefonisch 0513 415 041