Duurzaam en Vreugdevol Leven, gespreksavond onder leiding van Matthias Olthaar

Op de nationale Dag van de Duurzaamheid gaat Matthias Olthaar (lector vitale economie aan de NHL Stenden) in gesprek met alle deelnemers aan het ‘Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert’ en andere belangstellenden.

Het is belangrijk om samen na te denken over het belang en de kwaliteit van duurzaam leven, voor onszelf en voor volgende generaties.  Immers, een joodse gedachte is dat wij als mensen partners zijn in Gods scheppingswerk.

Juist in tijden van allerlei crises is het belangrijk om met elkaar te spreken over de vraag hoe wij vorm willen geven aan onze maatschappij.
De centrale vraag is: wat kunnen we in Leeuwarden als kerken, als stad en als individuen daaraan bijdragen? Iedereen kan ideeën en voorstellen vóór 8 oktober toesturen aan: matthias.olthaar@nhlstenden.com

Deze avond is tegelijk de start van het ‘Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert’ met acht deelnemende kerken/ gemeenten; zij gaan samen aan de slag met informatie en verdieping van inzicht om elkaar te stimuleren om elk jaar “een tandje duurzamer” te gaan leven – vreugdevol leven met genoeg!

Datum: dinsdag 10 oktober
Tijd: 19.30 uur
Locatie: Grote Kerk Bredeplaats 4 Leeuwarden
organisatie: Convenant Groene Kerken Leeuwarden-Ljouwert
toegang gratis, bijdrage welkom voor stichting ‘Genoeg om te leven’