Festival of Nine Lessons and Carols

Op 18 december, de vierde advent, aanvang 16.00 uur, vieren we samen met het zeventien vrouwen sterke koor Frominae, gedirigeerd door Jannie de Groot, het Festival of Nine Lessons and Carols, dat traditioneel gevierd wordt in de Anglicaanse kerk om en nabij Kerstavond.

Het verhaal van de zondeval, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus wordt verteld in negen korte bijbellezingen. Deze lezingen worden afgewisseld met koorzang, samenzang en orgelmuziek. Het orgel wordt bespeeld door Peter van der Zwaag

De kerkenraad nodigt u van harte uit deze feestelijke viering bij te wonen. Als voorbereiding op het Kerstfeest mogen we dit eigenlijk niet missen!

Toegang gratis! Collecte bij de uitgang

Datum: zondag 18 december
Tijd: 16.00 uur
Plaats: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30