Fiorettiverhalen op muziek

Frans Moussault, musicus, en Rob Hoogenboom, franciscaan, vertellen verhalen uit ‘De Fioretti’ over de richting in je leven, over verbondenheid met de schepping en over omgaan met leed.

Met zijn basklarinet geeft Frans Moussault kleur aan de verhalen. Hij neemt je mee naar de diepere lagen van deze vertellingen. Zijn klanken raken en vervullen de ziel. Frans Moussault speelde met het BBC Symphonie Orkest, het Koninklijk Concertgebouw Orkest, Chris Hinze en in juni speelde hij in Tokio met het Japans Filharmonisch Orkest het aan hem opgedragen basklarinet concert van Somei Satoh (wereldpremière).

Rob Hoogenboom was eerder studentenpastor, coördinator van La Verna en minister-provinciaal van de Franciscanen in Nederland.
De Fioretti zijn bloemrijke verhalen over Franciscus van Assisi. Een eeuw na de dood van Franciscus zijn ze door een anoniem gebleven broeder opgetekend.

Datum: 14 september         
Locatie: Titus Brandsmahuis
Aanvang: 20.00 uur

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl,
of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)