Geen mindfulness maar soulfulness

Op 17 maart houdt de ZINTUIN een ‘zinvolle’ middag in Leeuwarden met Désanne van Brederode, Douwe Idema en Gooitsen Eenling. Van Brederode spreekt over stress, onze overvolle agenda en wat ons kan helpen.  Het thema is  'Van hype naar hoogtepunt - om dieptevrees te maskeren?'

Het is een veelgehoorde klacht: druk-druk-druk. De agenda staat vol met afspraken met werk en sociale contacten.  En dan willen velen ook nog eens bewust en gezond leven, en 'bij blijven'.

En kijk aan, daar is de filosofie en/of de spiritualiteit.  Bieden die een oplossing?

Désanne wijst ons een weg. Diepte is niet te koop en diepgang niet maakbaar. Ze kunnen  alleen langzaam, onmerkbaar, ontstaan door ervaringen en gevoelens de kans te geven.

Dat vraagt om ontvankelijkheid en fijngevoeligheid en de durf om dingen te laten bezinken.

Om zintuigen, hart en soulfulness: misschien nog wel meer dan om mindfulness.

De middag wordt ingeleid door theatermaker Gooitsen Eenling die het thema spelenderwijs verkent.  Kunstschilder Douwe Idema levert een bijdrage vanuit de wereld van de beeldende kunst. Verder is er gelegenheid om onderling van gedachten te wisselen.

Met een drankje en een hapje wordt het programma afgesloten.

 

De ZINTUIN
Met hoofd, hart en handen ervaren wat zingeving en spiritualiteit in onze samenleving kunnen betekenen. Dat is het uitgangspunt van de ZINTUIN, een nieuw initiatief voor belangstellenden in Leeuwarden en wijde omgeving.
Mirjam van der Hout, Helmer le Cointre, Ineke Evink, Gooitsen Eenling en Hans Willems zijn de bedenkers. Elk van hen heeft vanuit professie en persoonlijke interesse affiniteit met thema’s die raken aan geloof en levensovertuiging en tegelijk van betekenis zijn voor actuele maatschappelijke ontwikkelingen.
De ZINTUIN brengt sprekers en kunstenaars samen in bijeenkomsten die niet alleen om kennis draaien, maar ook om beleving en gesprek.

Datum: zondagmiddag 17 maart
Tijd: 15.00 uur.
Plaats: De Kanselarij, Turfmarkt 13, Leeuwarden.
Entree: 7,50 euro
Informatie en aanmelden: e-mailadres info@dezintuin.nl