Geloof op tafel

door pastoor Bert van der Wal, pastor Germa Kamsma-Kunst en pastor Lysbeth Minnema

‘Geloof op tafel’ is geen cursus of Bijbeluitleg, maar een laagdrempelige gespreksgroep. Bij elke bijeenkomst is een geloofsthema, verbeeld in filmpjes, het uitgangspunt om met elkaar in gesprek te komen over leven en geloof. De sfeer is ongedwongen. De ochtendgroep eindigt met een gezamenlijke lunch, de avondgroep start met een gezamenlijke warme maaltijd. Kennis van de Bijbel is geen noodzaak en lid zijn van de parochie geen vereiste. Als je in gesprek gaat met elkaar, merk je dat jij anderen iets te bieden hebt en in de ontmoeting met anderen veel ontvangt.

Ochtendgroep (Wytgaard, Tjissema 2)

Data: vrijdag 26 januari, 23 februari, 21 maart, 19 april en 24 mei.
Tijd: 10.30 tot 13.00 uur

Avondgroep (Titus Brandsma Huis Leeuwarden)
Data: dinsdag 23 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april en 21 mei.
Tijd: 18.30 tot 21.00 uur

Kosten: 5 euro per keer of 20 euro vooraf voor 5 bijeenkomsten inclusief maaltijden.
Graag opgeven vanwege de maaltijden.

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)