Genesis, uitgelegd door Jonathan Sacks

De Engelse opperrabbijn Jonathan Sacks heeft, voor hij in 2020 stierf, alle vijf boeken van Mozes becommentarieerd vanuit de rabbijnse bronnen. In het eerste deel over Genesis legt hij uit hoe het eerste Bijbelboek gaat over familieverhoudingen. Die vormen de basis van elk mensenleven. In families leer je wat er bij relaties komt kijken aan liefde en zorg, boosheid en vergeving. Niet voor niets staat het boek Genesis voor het boek Exodus. De Tora vertelt ons daarmee dat het persoonlijke vóór het politieke gaat.

In deze leesgroep behandelen we op zes donderdagochtenden een aantal hoofdstukken uit het commentaar van rabbijn Sacks over de aartsvaders en -moeders.

Start: donderdag 6 oktober 10.00 uur en vervolgens telkens elke 14 dagen
Tijd: van 10.00-12.00 uur 
Locatie: De Schakel, Havingastate 7
Begeleiding, informatie en opgave: ds. Helmer le Cointre (058-2675825 / helmerlecointre@gmail.com)
Opgave graag voor 1 oktober