Godsbeelden in de kunst door Jan Martien van Welie

Religie is zo oud als de mensheid zelf. En daar hoort ook een geschiedenis van godsbeelden bij. Maar wat is onze voorstelling van het goddelijke, van God, van Jezus, van de Heilige Geest? En mag je God eigenlijk wel afbeelden? Hoe is Jezus in de loop der eeuwen afgebeeld? En wat is het verschil tussen de westerse (katholieke) visie op Jezus en de wijze van afbeelden in de oosters-orthodoxe kerk? Een reis door de tijd waarin aan de hand van vele afbeeldingen de ontwikkeling van ons godsbeeld zichtbaar wordt.

Datum: woensdag 22 november   
Aanvang: 19.30 uur    
Plaats: Titus Brandsmahuis, Bonifatiusplein 21
Kosten: 5 euro

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)