Groene Kerkenavond - Samen voor Duurzaamheid

Deze avond is in vervolg op het Convenant Groene Kerken van 10 oktober 2023.
Het Convenant was een mooi begin vanwaar we graag samen verder gaan.
We willen met jullie van gedachten wisselen over hoe we elkaar als Groene Kerken kunnen versterken op onze weg naar meer duurzaamheid.
In groepjes gaan we met elkaar in gesprek over de volgende onderwerpen:

1. Wat is de meerwaarde van gezamenlijk optrekken in het thema duurzaamheid.
2. Moeten onze kerkenraden besluiten dat alles binnen de kerk groen en duurzaam moet zijn?
3. Hoe krijgen we onze medekerkgangers mee in het groene duurzaamheidsdenken?
4. Wat is de rol van een groene kerk in het overheidsbeleid, b.v. groenbeheer gemeentebestuur?
5. Wat is het nut van (gezamenlijk) groen bankieren?  

De avond start met een inloop vanaf 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Het belooft een inspirerende avond te worden.
Iedereen is welkom om mee te denken.  
Denk mee - Denk groen.

Datum: Woensdag 24 april 2024 
Tijd: 19.30 - 21.30 uur
Locatie: De Schakel Camminghaburen, Havingastate 7
toegang gratis I opgeven: reimerbrouwer@live.nl