Henk Pietersma over ‘De psalmen’

Kunstenaar Henk Pietersma vindt in de Bijbel zijn inspiratiebron. Zo heeft hij bij elk van de 150 psalmen een schilderij gemaakt. Aan de hand van dia’s van een selectie uit de psalmen vertelt hij over zijn werk. Achtergrond is zijn boek met de titel ‘De goedheid op mijn tong gelegd’ (Royal Jongbloed, Heerenveen) waarin deze werken zijn gebundeld, samen met door hem zelf geschreven poëtische teksten bij elk
van die schilderijen. Deze kunnen gelezen worden als persoonlijke reflectie, zowel op de tekst van de onberijmde psalm als op het geschilderde beeld. Het boek kan eventueel ter plekke worden gekocht.

Datum: donderdag 14 november
Tijd: inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur
Plaats: De Oase, Weideflora 142
Informatie: dreudec@gmail.com of gl.spoelstra@gmail.com