Het gewone leven als bron van theologische kennis

Op vrijdag 4 oktober houdt het Friesch Godgeleerd Gezelschap (opgericht in 1838) zijn jaarlijkse open studiedag. Spreker dit jaar is Christa Anbeek, hoogleraar Remonstrantse Theologie aan de VU in Amsterdam. In haar optiek moet theologie uitgaan van de concrete levenservaring van gewone mensen. Zij focust daarbij met name op zogenaamde contrastervaringen. Gebeurtenissen
waardoor het ongewone en oncontroleerbare het leven binnendringt en ons bestaan op zijn kop zet. Ze kunnen positief zijn zoals als de geboorte van een kind. Of negatief als verlies, lijden en dood.

Theologie onderzoekt wat er in deze ervaringen oplicht van wat er echt toe doet in het leven. Tevens vraagt zij naar wat in religieuze tradities en rituelen aan kennis daarover te vinden is. Je zou het theologie op zijn kop kunnen noemen: van het leven naar de traditie in plaats van andersom.

Een boeiende ontdekkingstocht waarbij haar eigen ervaringen van verlies en vreugde het uitgangspunt vormen.

Datum: vrijdag 4 oktober
Tijd: 10 – 14 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18, 8911 CD Leeuwarden
Kosten: 12,50 euro pp., inclusief consumpties en een eenvoudige lunch
Aanmelding: vóór vrijdag 28 september via e-mail: (wl.dejong@knid.nl) of schriftelijk t.a.v. dr. W.L. de Jong, T. Sjolles Siniawei 5, 9105 LB Rinsumageest.