Iona-zangmiddag met Keltisch-Christelijke liederen

Liederen uit Iona geven vanuit die Keltische spiritualiteit veel inspiratie en verdieping. Veel liederen zijn intussen in het Fries en in het Nederlands vertaald, een aantal is opgenomen in het Nieuwe Liedboek. Op deze zondagmiddag zingen we diverse liederen rond mens-zijn in Gods schepping, in het Engels, Fries en Nederlands. Na een koffiepauze rond 17.00 uur wordt de middag afgesloten met een korte viering, die ook los van het geheel te bezoeken is. Begeleiding van de zang: Jannie Geertsma. Muzikale begeleiding: Arjen Nauta. Organisatie: Wilma Tiemersma en Tjitske Hiemstra

Datum:     zondag 16 februari
Tijd:         15.00 uur met een viering om 17.00 uur
Plaats:         Doopsgezinde kerk, Wirdumerdyk 18
Info en opgave: ds. Tj. Hiemstra, tj.hiemstra@hetnet.nl