Kapelkuier vanuit Martinuskerk Hempens

Verlangt u naar warmte in de winter? Kom dan zondagmiddag 4 februari naar de Martinuskerk te Hempens. We beginnen met een korte viering van een half uur. Daarna start de wandeling, die ongeveer een uur zal duren. We sluiten samen kort af in de kerk met warme koffie en thee.


Ervaar de kracht van ontmoeting, verbinding en verdieping tijdens de kapelkuier in Hempens. De uitdaging van de tocht is dat je loskomt van je dagelijkse routine. Door al je zintuigen open te zetten voor je omgeving en de natuur ervaar je de werkelijkheid op een andere manier.

Datum: Zondag 4 februari
Thema: Warmte
Tijd:14.00 uur-16.00 uur
Plaats: De Martinuskerk te Hempens
             Skoalledyk 40
Voor informatie: a.heerma@agneskerkgoutum.nl