Katholiek zo gek nog niet…

De cursus is voor wie katholiek wil worden en voor degenen die wel katholiek zijn, maar zijn of haar geloof wil ‘opfrissen’ en een rijkere inhoud geven. De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om spiritueel te groeien.
We hebben het o.a. over de schepping, de heilsgeschiedenis, geloofsbelijdenissen, kerkelijk jaar, sacramenten en liturgie.
De cursus kan afgesloten worden met het ontvangen van het heilig Doopsel of, als u in een andere kerk bent gedoopt, met het heilig Vormsel.

Begeleiding: pastoor B. van der Wal
Data: donderdag 23 januari, 13 februari, 5 en 26 maart, 16 april, 7 en 28 mei.
Aanvang: 20.00 uur
Kosten: eenmalig 10 euro.
Plaats: Titus Brandsma Huis, Bonifatiusplein 21 in Leeuwarden
Opgave voor deze cursus bij het kerkelijk bureau.
Email: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl