Katholiek zo gek nog niet… (KZGNN) door pastoor Bert van der Wal

AFGELAST IVM DE AANGESCHERPTE CORONAMAATREGELEN

Door de coronacrisis is de cursus KZGNN niet afgerond. In september wordt de draad weer opgepakt. Tijdens de eerste avond worden de onderwerpen van de al gegeven avonden samengevat. Daarna wordt de cursus vervolgd. Nieuwe deelnemers zijn welkom!
De cursus is voor mensen die katholiek willen worden, maar ook voor degenen die katholiek zijn en hun geloof willen opfrissen en spiritueel willen groeien. De cursus kan worden afgesloten met het ontvangen van het heilig Doopsel of, als u al bent gedoopt in een andere traditie, met het heilig Vormsel.


- Data: 3 september (3), 1 (19) en 22 (30) oktober, 12 (44) november en 3 (56) december
- Aanvang: 20 uur
- Kosten: 10 euro (eenmalig)

Locatie: Titus Brandsmahuis

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (zie de data hierboven) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)