Laatste van drie avonden over Gods aanwezigheid in ons leven van alledag

Op drie verschillende manieren vertellen de pastores van de Sint Vitusparochie over heiligheid. De avonden bieden handvaten om God gestalte te geven in ons persoonlijke leven, vanuit de woorden van paus Franciscus, vanuit de Zaligsprekingen en vanuit de eigen levenservaringen.
Tijdens de derde en laatste avond staat pastor Germa Kamsma-Kunst stil bij heiligheid in ons dagelijks leven. De paus roept op tot heiligheid, maar hoe doe je dat in het dagelijkse leven?

- Datum: 4 november      
- Aanvang: 20 uur      
- Locatie: Titus Brandsmahuis
- Kosten: 3 euro
 

Om deel te nemen aan een van de activiteiten is door de coronamaatregelen opgave verplicht.  Bij opgave graag activiteit, datum en nummer (37) vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit.
Opgeven kan via:
- de website: www.sintvitusparochie
- per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl
- telefonisch: 058 2120984 (maandag en woensdag bereikbaar van
  9.30  tot 11.30 uur)