Lectio Divina over de zondagse evangelie-lezingen

door pastor Lysbeth Minnema en Frits Eshuis

Nogal wat mensen vinden het zelfstandig lezen van de bijbel lastig. Ze ervaren de bijbel als moeilijk en ontoegankelijk. Nou bestaat er een manier van bijbel lezen waardoor die toegankelijkheid sterk toeneemt en het lezen een persoonlijke ervaring kan worden: de lectio divina ('het goddelijke lezen').


De methode werd in de Middeleeuwen ontwikkeld in de kloosters en is tot op de dag van vandaag dagelijkse praktijk binnen de verschillende kloostergemeenschappen. Lectio divina houdt het midden tussen bidden en lezen. Het is een eenvoudig toepasbare techniek om te leren luisteren naar God en te horen wat Hij jou persoonlijk door een bijbeltekst wil zeggen. Verder leer je om daarna tot een persoonlijk antwoord te komen.

In het nieuwe jaar zetten we de lectio divina-avonden uit het vorige jaar voort. In dit kwartaal stellen we op maandagavond de evangelietekst van de zondag daaropvolgend centraal. U bent van harte uitgenodigd om daar aan deel te nemen. Om de techniek toe te passen is geen speciale voorkennis vereist, alleen een beetje geloof.

Er kunnen acht mensen deelnemen, dus wacht niet te lang met uw aanmelding. U kunt zich voor de drie bijeenkomsten aanmelden maar ook voor één of twee.

Data: 9 januari, 30 januari en 13 februari 2023
Plaats: Titus Brandsmahuis
Aanvang: van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur    
Kosten: 3 euro per keer

Om deel te nemen is opgave zeer gewenst.  Bij de opgave graag activiteit en datum vermelden. Uw aanmelding ontvangen wij graag zo vroeg mogelijk; het liefst tot een week voor de activiteit. Opgeven bij voorkeur per e-mail: kerkelijkbureau@sintvitusparochie.nl, of telefonisch: 06-82403680 (maandag en woensdag bereikbaar van 9.30 tot 11.00 uur)