Leren van Luther: Bijeenkomst 2 ' Bonhoeffer's beeld van Christus en van de kerk'

Bonhoeffers opvatting over de gemeente is spannend in een tijd waarin de kerk naar de marge is gedreven en God geen centrale plek meer inneemt in de leefwereld van mensen. Als er al wordt geloofd, dan doen mensen dat in toenemende mate bij voorkeur in de privésfeer, met interpretaties die nog maar zelden met anderen worden gedeeld. In deze actuele context wagen we ons aan de spannende theologie van Bonhoeffer die laat zien dat de oorsprong van geloof en kerkgemeenschap bij God ligt en niet bij mensen. Christus zelf vormt de kerk. Hij is de kerk: ‘Christus als Gemeinde existierend’. We gaan na of deze visie verband houdt met Luthers opvatting van de gemeente. En we stellen onszelf de vraag wat Bonhoeffer kan betekenen voor de kerk en haar gemeenten in onze tijd en in onze samenleving.

Datum: 6 november
Aanvang: 19.15 u
docenten: ds. Louisa Vos en ds. Willy Metzger

Plaats: Evangelisch-Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28, 8911  KN  Leeuwarden
Aanmelden kan via: steffie@schijveschuurder.nl of 0515-712015 / 06-33130495

De kosten voor cursusgeld, de tekstbundel, koffie en thee bedragen € 20,00