Leren van Luther: Bijeenkomst 3 'De verhouding tussen christelijk leven en seculiere cultuur'

Luthers beeld van Gods geestelijke 'regiment' en Gods 'wereldlijke regiment' laat zien dat 'kerk' en 'wereld' elkaar nodig hebben. Sterker nog, het in onze samenleving algemeen aanvaarde seculiere humanisme met zijn nadruk op menselijke waardigheid en gelijkheid had zich zonder het Christendom en zonder de reformatie helemaal niet kunnen ontwikkelen. Gelukkig maar, want de praktijk van het evangelie, zo betoogde Luther, vraagt om een geordende samenleving en een goed functionerende overheid. Maar als de seculiere wereld te ver af komt te staan van de sterke ideeën van het evangelie krijgen heilsideologieën als fascisme, communisme of markt-liberalisme de overhand. Bonhoeffer kon er over meepraten. Als zulke afgoden gaan winnen moet je vanuit het evangelie in verzet komen. Maar hoe ver mag dat verzet gaan? Wat voor houding is vandaag gevraagd van christenen en van de kerk in onze tijd?

Datum Leeuwarden: 11 december
Aanvang: 19.15 u
docenten: ds. Susanne Freytag, ds. Pieter Oussoren en dr. T. van Willigenburg

Plaats: Evangelisch-Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28, 8911  KN  Leeuwarden
Aanmelden kan via: steffie@schijveschuurder.nl of 0515-712015 / 06-33130495

De kosten voor cursusgeld, de tekstbundel, koffie en thee bedragen € 20,00