Leren van Luther: Bonhoeffer

Het seizoen 2019-2020 van de leergang Leren van Luther gaat over Dietrich Bonhoeffer. In januari is er nog één bijeenkomst. Docent prof.dr. Markus Matthias bespreekt ‘Leven met de Bijbel – Leven als getuige, belijder of martelaar?’ Je zou een christelijk leven als een soort levensbeschouwing kunnen verstaan. Dan deel  je met anderen bepaalde waarden, bepaalde manieren om te kijken naar jouw medemens, naar de natuur en naar dat wat achter of na de fysieke wereld  te bedenken valt. Uit zo‘n levensbeschouwing vloeit dan ook een bepaald gedrag voort. In die zin is een levensbeschouwing feitelijk een bepaalde praktijk van het leven. Wij willen in deze sessie van de cursus nagaan hoe Dietrich Bonhoeffer probeerde met en vanuit de Bijbel ‘praktisch’ te leven. Wat heeft ertoe geleidt dat Dietrich Bonhoeffer niet alleen een lezer, maar ook een getuige, belijder en uiteindelijk misschien een martelaar van de Bijbel werd?

Datum: 29 januari
Tijd: 19.15 tot 21.00 uur
Plaats: Evangelisch-Lutherse kerk, Nieuwe Oosterstraat 28
Aanmelden: steffie@schijveschuurder.nl of (0515) 712015 / (06) 331 30 495