Leren van Luther: II: Spiritualiteit van het vieren

Liturgie is het geheel van gebeden,  lezingen, ceremonieën en handelingen waarmee we bepaald worden bij de nieuwe werkelijkheid van God en diens heerschappij. In liturgie wordt niet alleen onze verbeelding geprikkeld maar nemen we ook fysiek deel in het zingen, in gezamenlijk gesproken gebeden, in staan en zitten, en in het zich heel bewust 'in een ruimte' bevinden.  De schoonheid van die ruimte, de vertrouwde en soms vreemde klanken en beelden kunnen ons boven onszelf uittillen. Kerkmuziek kan daarbij een centrale rol vervullen.


docent: ds. Willy Metzger
30 november 2021, 19.30 – 21.00 uur
Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30
Aanmelden kan via: luthers@xs4all.nl