Leren van Luther III: Spiritualiteit van het leven uit genade

Afgelast i.v.m. corona.
Najaar 2021 zal de cursus weer worden opgepakt

Voor Luther is leven uit Gods genade een voortdurende spirituele oefening waarbij we leren hoezeer we Gods vergeving nodig hebben. In de boetepsalm 51 bidt David dat God zijn ogen moge afwenden van onze zonden. 'Zonde' is een leven dat op zichzelf gericht is: je meent dat je je leven geheel zelf in handen hebt, je bent volledig autonoom. Daarmee ontken je hoezeer alles wat wezenlijk is in je leven je geschonken wordt en hoezeer je afhankelijk bent van anderen en de Ander. Wij zijn gemaakt om lief te hebben en geliefd te worden. Naar God en andere mensen toe leven is wat de Schepper heeft bedoeld en dan merk je hoezeer je die genade nodig hebt en waarom we dagelijks om vergeving kunnen vragen.

In de Lutherse kerk Nieuwe Oosterstraat 28 – 30 8911KN  Leeuwarden
In verband met 1,5 meterregels houden we de cursus in de kerkzaal.

docent: ds. Louisa Vos
8 december 2020: 19.30 – 21.00 uur

 

Kosten: 20,-- (inclusief reader die tijdens de eerste bijeenkomst wordt uitgereikt) te voldoen op de eerste cursusavond