Leren van Luther: Sola Fide

LET OP! De volgorde en de data van de cursusavonden zijn anders dan in de krant Geloven in Leeuwarden staat.

Solus Christus, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia. Alleen Christus!, Alleen door geloof!, Alleen uit de Schrift! en Alleen uit genade!, in deze vier Latijnse slogans wordt Luthers revolutionaire theologie samengevat. Maar wat betekenen die vier sola's nu precies en waarom zijn ze zo fundamenteel voor een christen in onze huidige, laat-moderne cultuur?

De slogan 'door geloof alleen' (sola fide) lijkt vooral Luthers verzet tegen de autoriteit van de kerk samen te vatten die in de cultuur van zijn tijd het hoogste religieuze en morele gezag belichaamde. Luthers 'sola fide' betekent dat de kerk niet meer de beheerder van het heil kan zijn, maar slechts dienaresse van het Woord van God. Maar wat is 'geloof' eigenlijk? Gaat het slechts om het als 'waar' aannemen van wat je niet ziet of kunt beredeneren? Of is geloof iets dat ons geschonken wordt als een totaal nieuwe wijze van denken en voelen?

Datum: woensdag 6 februari 2019
Docent: dr. Theo van Willigenburg
Plaats: Lutherse Kerk, Nieuwe Oosterstraat 28-30
Aanmelden bij Nico Pellenbarg, n.p.pellenbarg@hetnet.nl, 0517 - 41 57 36 of 06 18 169 10
De kosten voor de hele serie bedragen 20 euro.